Leveringsvoorwaarden

Autorijschool Scaldis

Vrouwenpolderseweg 3

4353 BB Serooskerke

 

Kamer van Koophandel nummer 61 44 49 45

 

De rijschool dient er zorg voor te dragen dat

 

 1. er uitsluitend les wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen.
 2. het voertuig allrisk verzekerd is en dat er een inzittendenverzekering is afgesloten.
 3. de periode van de rijles van 60 minuten zoveel mogelijk benut wordt voor het daadwerkelijk geven van rijles.
 4. de kandidaat op het tijdstip van examen dient te beschikken over het lesvoertuig of anders een gelijkwaardig voertuig als waarin de lessen hebben plaatsgevonden
 5. examen aanvragen op tijd worden ingediend zodat er geen onnodige vertraging plaats vindt.

 

De kandidaat dient er zorg voor te dragen dat:

 

 1. Hij of zij op de afgesproken datum tijd en plaats aanwezig is. Bij niet aanwezig zijn wordt een wachttijd van 10 minuten in acht genomen. Bij het niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging zal de volledige lesprijs in rekening worden gebracht.
 2. Afzeggen van lessen kan telefonisch, per mail, of per whats app. Afzeggen of verzetten van lessen kan nooit eenzijdig zijn. Er dient altijd een bevestiging plaatsgevonden te hebben. Afzegging dient minimaal 24 uur van tevoren plaats te vinden. Afzegging voor maandag dient voor zaterdag 12.00 plaats te vinden.  Bij niet tijdige afzegging wordt de rijles in rekening gebracht. Bij overmacht zijn in overleg met de rijschool uitzonderingen mogelijk.
 3. De kandidaat is verplicht eventuele medische klachten die van invloed kunnen zijn op de rijvaardigheid tijdig te melden bij bij het CBR. Indien dit niet tijdig of indien dit onjuist gebeurt aanvaard de rijschool geen aansprakelijkheid. Als er medische complicaties zijn die van invloed zijn op de rijvaardigheid kan het handig zijn dit aan te geven bij de rijschool. Wij kunnen hier dan bij de opleiding rekening mee houden.
 4. De kandidaat dient zelf zorg te dragen voor het tijdig halen van het theoriecertificaat
 5. De kandidaat dient er zelf zorg voor te dragen dat hij of zij de rijschool op tijd machtigt om een examen aan te vragen.
 6. De kandidaat dient op het moment van examen zelf zorg te dragen voor het in bezit hebben van de juiste documenten die bij het praktijkexamen benodigd zijn.

 

 

Betaling

 

 1. Na enkele lessen wordt in overleg met de kandidaat een pakket gekozen. Dit pakket is niet bindend. Eventueel noodzakelijke extra lessen of producten kunnen na overleg en wederzijdse instemming  toegevoegd worden.
 2. Betaling van rijles pakketten mag in 1 keer.  Rijles pakketten kunnen ook in maximaal 3 termijnen betaald worden. Losse lessen worden per 5 lessen gefactureerd.
 3. Indien betaling achterwege blijft is de rijschool gerechtigd om de incasso uit handen te geven aan derden.

 

Annulering van de opleiding

 

 1. Ons streven is er voor te zorgen dat de samenwerking zoveel mogelijk op een goede manier verloopt. Van onze kant zullen wij er alles aan doen om eventuele problemen op een flexibele en correcte manier op te lossen. Mochten we hier op enige wijze niet uitkomen dan staat het zowel de kandidaat als de rijschool vrij om de opleiding op elk gewenst moment te beëindigen. Eventuele betaalde pakketten worden dan omgezet in daadwerkelijke kosten. Teveel betaalde kosten worden dan terug betaald. Door de rijschool kan een annuleringsbedrag van 40 euro in rekening worden gebracht.